Letselschade: Uitleg over rechten, oorzaken & gevolgen

Als je letselschade oploopt tijdens je werk, dan heb je zekere rechten. In dit artikel lees je alles over letselschade bij een bedrijfsongeval: wat letselschade is, welke rechten je hebt en hoe een jurist je kan helpen met je letselschadeclaim.

Wat is letselschade?

Letselschade is lichamelijk of geestelijk letsel dat je oploopt door een ongeval. Het kan gaan om een botsing, een val of een aanval. Soms is het letsel ook het gevolg van een medische fout. In sommige gevallen is het letsel zo ernstig dat je er blijvend last van houdt. Je kan dan bijvoorbeeld geen werk meer verrichten of je bent aangewezen op een rolstoel. In andere gevallen is het letsel minder ernstig, maar heb je toch last van pijn of een beperking.

Letselschade voorkomen

Bedrijfsongevallen zijn vaak het gevolg van een onveilige werkomgeving of onveilig gedrag van werknemers. Daarom is het belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat de werkomgeving veilig is. Werknemers moeten ook veilig gedrag vertonen, bijvoorbeeld door altijd een helm te dragen op de bouwplaats.

Welke rechten heb je bij letselschade door een bedrijfsongeval?

Als je letselschade oploopt tijdens je werk, dan heb je recht op vergoeding van je schade. Dit geldt ook als je letselschade oploopt door een bedrijfsongeval. Je werkgever is namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

Wat voor letselschade kan je claimen?

Dit kan een vergoeding zijn voor:

-Medische kosten, zoals kosten voor een ziekenhuisopname of fysiotherapie;

-Inkomensschade, als je door het bedrijfsongeval minder kan werken of helemaal niet meer kan werken;-Huurverlies, als je door het bedrijfsongeval je huis uit moet;-Schade aan je spullen, als je kleding of bril bijvoorbeeld kapot is gegaan door het bedrijfsongeval.

Hoe kan een jurist je helpen bij letselschade?

Een jurist kan je helpen bij het claimen van je letselschade bedrijfsongeval. Hij of zij kan ervoor zorgen dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt. Ook kan een jurist onderhandelen met de werkgever of de verzekering over de hoogte van de vergoeding. Een jurist kost geld, je krijgt wel een deel van dit bedrag terug van de werkgever of de verzekering. Zo betaal je dus niet alles zelf. Das.nl helpt je met letselschade.

Hoe gaat een letselschadeclaim in zijn werk?

Das.nl staat je bij in het hele traject van je letselschadeclaim. Zo helpen ze je om een medische keuring te regelen, zodat je letselschade wordt vastgesteld. Ze hebben een database met deskundige advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade. Zij helpen je met het indienen van je letselschadeclaim en onderhandelen met de werkgever of de verzekering over de hoogte van je vergoeding. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat je een voorschot ontvangt, zodat je niet in financiële problemen komt door medische kosten of tijdelijk of permanent geen inkomen.

Gerelateerd

Populair